Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotační program Ziel 3 / Cíl 3

logo-ziel-3-cil-3.jpg

Program Ziel 3 / Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 nahradil program Iniciativy společenství Interreg III A Česká republika - Svobodný stát Sasko 2000-2006. V rámci Programu Cíle 3 je možno získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální.

 

Projekt"Společně u jednoho stolu/Gemeinsam und an einem Tisch"

Cíl projektu:

Projekt se opíral o fakt, že mládež na obou stranách hranice potřebuje možnosti smysluplného trávení volného času (prevence negatiivních jevů jako drogy či extremismus). Současně jim tak zprostředkovat pozitivní životní hodnoty (př. fair-play, tolerance). Sport, konkrétně stolní tenis, představoval a stále představuje jeden z vhodných prostředků, jak toho dosáhnout. Stolní tenis je oblíbený v obou zemích, ale přímých kontaktů mezi kluby bylo málo, což jsme chtěli projektem změnit.

Popis projektu:

V projektu se intenzivně setkávali děti a mládež z obou zemí na sportovní úrovni (20 společných tréninků, 4 několikadenní soustředění, 10 turnajů), která byla doplněna preventivními opatřeními (4 návštěvy škol - sportovní program spojený s přednáškami o prevenci drog a extremismu) a interkulturními (poznání kultury, dějin i běžného života sousední země především v rámci soustředění DE/CZ jazyková výuka). Proběhla taktéž výměna zkušeností na úrovni klubů (4 workshopy pro trenéry - sportovní metodika, práce s mládeží, prevence násilí) a za zapojení dalších aktérů (př. školy, policie). Byla pořízena potřebná sportovní výstroj pro děti a mládež a došlo k malým stavebním úpravám prostor pro vzájemné setkání.

  

Projekt 2012:

TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem, o.s. v roce 2011 zpracoval návrh na 2. ročník stolně tenisového turnaje v rámci projektu "Ziel 3 / Cíl 3 - Fond malých projektů", do projektu se zapojil společně se Sasským partnerem 1. TTV Schwarzenberg e.V.

 

Projekt 2013:

TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem, o.s. v roce 2012 zpracoval návrh na 3. ročník stolně tenisového turnaje v rámci projektu "Ziel 3 / Cíl 3 - Fond malých projektů" a navázal tak na dvouletou tradici pořádání přeshraničních turnajů nazvaných "Společně u jednoho stolu/Gemeinsam und an einem Tisch".

Do projektu se zapojil společně se Sasským partnerem 1. TTV Schwarzenberg e.V. 

 

 Projekt 2014:

V několika málo posledních dnech vrcholí přípravy na plánovaný turnaj EUROREGION ELBE/LABE CUP IV., který se bude konat 19. - 22. 12. 2013 v Hale TJ Slavoj Severotuk na Střekově.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Bowling (9. 3. 2013)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 16
Složek: 0

Drážďany (12. 6. 2013)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 2
Složek: 0

Euregion Cup II. 2012

Datum: 19. 4. 2013
Fotografií: 5
Složek: 0

Fotbalový turnaj (22. 6. 2013)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 2
Složek: 0

Společně u jednoho stolu

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 8
Složek: 0

Spořice (19. - 25. 8. 2012)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 3
Složek: 0

Sportovní den (10. 3. 2013)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 3
Složek: 0

Workshop (8. - 10. 3. 2013)

Datum: 25. 9. 2013
Fotografií: 2
Složek: 0